Informativna sredba i konsultativni razgovori vo vrska so kreditnata linija za mali i sredni pretprijatija Dr. Dieter Falk Ausgleisbank 30.07.1997 (1 of 1)1