Izlozba Krista Wolf zivot i delo Gete Institut gostin i predavac prof. Dr. Peter Rau MUB Sv. Kliment Ohridski Bitola I vracena e odata za Bitola na gradonacalnikot na Opstina Bitola g-din Siljan Micevski 26.12.1997 (1 of 5)1