Predavanje od prof. Megle “Zivotot edno patuvanje-Misli za smislata na zivotot”-MUB 15.02.2002
Vortrag von Herrn Prof. Meggle “Das Leben eine Reise-Gedanken zum Sinn des Lebens”-MUB 15.02.2002Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
1
421 X 650
47 KB
2
650 X 390
41 KB
3
649 X 420
53 KB