Teatarska pretstava „Zad kulisite na germanskata literatura“ vo Domot na kulturata 22.06.2002 (4 of 10)5