Godisna manifestacija, teatarska pretstava:”Masicke postavi se”-Dom na kulturata 19.11.2005
Jahresveranstaltung:”Tischlein deck dich”-Kulturhaus 19.11.2005Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
1
649 X 405
54 KB
2
650 X 405
58 KB
3
650 X 433
50 KB
4
650 X 411
52 KB
Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
5
650 X 420
50 KB
6
649 X 417
56 KB
7
650 X 423
55 KB
8
650 X 439
61 KB