Boziken koncert, Zenski hor KUD "Stiv Naumov" – Bitola i detski hor „Dzvonchinja" Weihnachtskonzert 11.12.2015 Frauenchor KUD "Stiv Naumov" – Bitola und Kinderchor „Dzvonchinja"


       

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge
DSC_1402
800 X 534
59 KB
DSC_1417
800 X 534
45 KB
DSC_1432
800 X 534
88 KB
DSC_1448
800 X 534
58 KB
Click to enlarge
DSC_1462
800 X 534
70 KB