Category Archives: претседателство

членови

Петровски Горан директор на Дигитал Фото видео  студио “ПИНК” Битола м-р Шулевски Николчепроф. по германски јазик во СОЕУ “Јане Сандански”,судски преведувач по германски јазик и основач на Училиште за германски јазик  “ДЕЛФИН” Битола Китановски Драганраководител на одржување на работна единица во ЗИК “Пелагонија” Битола м-р Симона Монавчевапрофесор по германски јазик во ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола

Read More