Меѓународна парламентарна стипендија на Германскиот Бундестаг

Повик за Меѓународна парламентарна стипендија на Германскиот Бундестаг за 2020 г. 
Повеќе информации на вебстраната на Германска Амбасада Скопје  www.bundestag.de/ips и прикачениот флаер.
Апликациите се праќаат до 31. јули 2019 на мејл на Германска Амбасада Скопје(info@skop.diplo.de)