Workshop „Umweltbewusstsein – Eколошка свест“

Здружението за македонско – германско пријателство и соработка од Битола по повод 25 годишнината од постоењето
организира РАБОТИЛНИЦА на тема:
 
„Umweltbewusstsein – еколошка свест“
 
Учесници:
Ученички и ученици од
основните училишта
„Елпида Караманди“, „Коле Канински“,
„Тодор Ангелевски“ и „Гоце Делчев“
 
под менторство на:
наставничките
Билјана Митковска, м-р Елена Петков,
м-р Симона Монавчева и Елена Милевска
 
на германски и на македонски јазик.
 
Овој проект е поддржан од Гете Институт.