работилница, литературно читање и изложба по повод јубилејната година од E. T. A. Hoffmann, Friedrich I. Barbarossa, Annette von Droste-Hülshoff, Karl May und Robert Bosch

Здружението за македонско-германско пријателство и
соработка Битола
ОРГАНИЗИРА
работилница, литературно читање и изложба по повод јубилејната
година од E. T. A. Hoffmann, Friedrich I. Barbarossa,
Annette von Droste-Hülshoff, Karl May und Robert Bosch.

Пријавување до 15.10.2022 на електронската пошта
zmgps@zmgps.org.mk
Истражување, превод, подготовка и изработка на проекти од 16.10.
до 30.11.2022
Доставување на готови проекти до 30.11.2022 на
zmgps@zmgps.org.mk
Презентација на проекти на 09.12.2022.

Поддржано од Гете институт