Јазичен пасош за учениците од ОУ„Гоце Делчев“ додели Здружението за македонско-германско пријателство од Битола (фотогалерија) www.apla.mk

Јазичен пасош за учениците од ОУ„Гоце Делчев“ додели Здружението за македонско-германско пријателство од Битола (фотогалерија)

Здружението за македонско-германско пријателство и соработка од Битола денеска со креативна работилница намената за ученици го одбележа Европскиот ден на јазиците , којшто од 2001 година по предлог на Советот на Европа го слават 47 земји членки. Денешната работилница што се одржа во Универзитетската библиотека „Св. Климент Охридски“ го поттикна интересот кај учениците за изучување на што е можно повеќе јазици зашто на тој начин светот станува заеднички без јазички бариери. На штандови наставници по англиски, германски и француски јазик им презентираа на ученици од ОУ „Гоце Делчев“-Битола како на наједноствен начин се изучува странскиот јазик. повеќе на www.apla.mk