претседател

813
д-р Илиева Валентина
Универзитетот "Св. Климент Охридски" Битола,
судски преведувач по германски јазик и
основач на Центарот за германски јазик Битола