потпредседатели

814

Ковачевски Васко

Пратеник во Собрание на РМ

815

Искова Ленче

проф. по германски јазик, во

Гимназијата "Јосип Броз Тито" Битола и

судски преведувач по германски јазик