домашни

Во овој дел Ви ги претставуваме нашите домашни соработници, со кои долги години соработуваме:

ОПШТИНА Битола

 МУБ Св. Климент Охридски Битола

 Македонска праволавна црква

 Завод, Музеј и Галерија Битола

 Универзитет Св. Климент Охридски Битола

 Конзулати: Австриски, Француски, Британски,Турски, Словенечки, Грчки, Руски и др.

 Училишта: (основни и средни) “Климент Охридски”, “Стив Наумов”,“Кирил и Методиј”, д-р. “Трифун Пановски”, “Елпида Караманди”, “Горги Сугарев”, “Коле Канински”, “Тодор Ангелевски”, Гимназија “Ј. Б. Тито”, Гимназија “Таки Даскало”, Техничко училиште “Горги Наумов”, Економско училиште “Јане Сандански”

Центар за култура Битола,

Народен театар Битола,

Германска читална Скопје,

КУД Стив Наумов Битола 

Фирми: Печатница Гутенберг Битола, ГП Пелистер Битола, ГП Маврово Битола, ФОД Битола,  Водовод Битола

 НАШИ ПАРТНЕРИ: 

Фото видео студио ПИНК Битола 047 236-404

Училиште за германски јазик  ДЕЛФИН 

ТВ ТЕРА Битола

АФ Плетенка Битола