простории

Просториите на ЗМГПС Битола се наоѓаат во Центарот за германски јазик ИЛИЕВИ во Битола.