контакт

КОНТАКТ СО  ЗМГПС Битола

Ве молиме пополнете го формуларот подолу и испратете го.

Здружение за македонско-германско пријателство и соработка Битола
Комплекс Пелагонка 2 Ламела 4 - III кат
7000 Битола, Македонија
 
тел./факс + 389 47 221-336 
моб. + 389 75 395-041 
 
Претседател: доц. д-р Валентина Илиева
Професор по германски јазик