контакт

КОНТАКТ СО  ЗМГПС Битола

Ве молиме пополнете го формуларот подолу и испратете го.

Здружение за македонско-германско пријателство и соработка Битола
Партизанска 20/2
7000 Битола, Северна Македонија
 
моб. + 389 76 395-041 
 
Претседател: доц. д-р Валентина Илиева
Професор по германски јазик