Песна Ода за Битола

Ода за Битола

текст: проф. д-р Петер Рау

Музика и аранжман: Миодраг Нечак

Вокал: Марина Коруновска

Над сенките, на моликите

распослан звезден јоргована

под него бабам Битола

убава и распеана

а од вишен Пелистер

бучно течат водите

и го красат градот кој што силно 

силно дише низ вековите

би то ла од искона

над граници свои како птица лебди

би то ла како икона

како извор вечен душата ја полни

би то ла од искона

над граници свои како птица лебди

би то ла како икона

како извор вечен душата ја полни

Градот исконски се лулее

како дете в раце мајчински

одѕвонува мајка бескрајна

по ритамот на времето

од Хераклеа досега жива и раздвижена

со луѓе еснафи со света љубов во песните опеана.

Битола Бабам Битола.