претседателство

СЕ ЗАБЛАГОДАРУВАМЕ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ГЕРМАНСКИ-МАКЕДОНСКИ ОДНОСИ СКОПЈЕ И ЛИЧНО НА ГОСПОДИНОТ ПРОФ. Д-Р ПЕТЕР РАУ ЗА НЕУМОРНОТО ЗАЛАГАЊЕ ЗА ГЕРМАНСКИОТ ЈАЗИК ВО БИТОЛА. ТОЈ ПОМАГАШЕ ПРИ ОСНОВАЊЕТО НА ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА МАКЕДОНСКО-ГЕРМАНСКО ПРИЈАТЕЛСТВО И СОРАБОТКА БИТОЛА.

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО ПРИ ФОРМИРАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО:

ПРЕТСЕДАТЕЛ: ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ: ГОЦЕ ПАЧОВСКИ, ЛЕНЧЕ ИСКОВА

СЕКРЕТАР: ЛИЛЈАНА КОЛЕВСКА

КНИГОВОДИТЕЛ: ВИОЛЕТА РИСТЕВСКА

ЧЛЕНОВИ: ЕВДОКИЈА ГАЛОВСКА, ВАСКО КОВАЧЕВСКИ, ЃОРЃИ ЛАЗАРЕВСКИ, ПАНДЕ МОНОЈЛОВ, НИКОЛЧЕ ШУЛЕВСКИ  И СНЕЖАНА РИСТЕВСКА