надзорен одбор

Членовите на надзорниот одбор на Здружението за македонско-германско пријателство и соработка Битола се:

                                              
      Лазаревски Ѓорги               Илиев Драги               Ристевски Ѓорги