IPS-Stipendium 2019/ИПС-стипендија 2019

Германскиот Бундестаг, им дава на младите луѓе можност ​за престој во траење од ​13​ седмици. За овој период, ​​кандидатите ќе се запознаат со германскиот парламентарен систем, со процесите на донесување политички одлуки и ќе стекнат практично искуство во областа на парламентарната работа.

Стипендистите ќе бидат избрани од независна изборна комисија на Германскиот Бундестаг.
Повеќе информации на германски и македонски јазик​ на следниов  LINK