Literaturno citanje za denot na zenata gosti: g-din Franz Werner i Avstriskiot ambasador Harald Kotschi Dom na ARM 04.03.1998 (3 of 4)2