Poseta na Ataseto za kultura g-ga Wolk Alevisopolus na TV TERA Bitola (1 of 5)1