Poseta na Ataseto za kultura g-ga Wolk Alevisopolus na TV TERA Bitola (2 of 5)2