Otvaranje na kabinetskata laboratorija po germanski jazik na Pedagoskiot fakultet, donacija od Bavarija preku g-din Franz Werner 12.1999 (7 of 7)7