Otvaranje na kabinetskata laboratorija po germanski jazik na Pedagoskiot fakultet, donacija od Bavarija preku g-din Franz Werner 12.1999 (1 of 7)01