Poseta na prof. d-r P.Rau i g-din F.Verner kaj Rektorot na Bitolskiot univerzitet g-din Bozidar Maslinkov (2 of 3)2