Poseta na prof. d-r P.Rau i g-din F.Verner kaj Rektorot na Bitolskiot univerzitet g-din Bozidar Maslinkov (3 of 3)3