Aмбасадорот Герберих Ве информира преку видео порака за суштинското од Законот за доселување на стручна работна сила

Aмбасадорот Герберих Ве информира преку видео порака за суштинското од Законот за доселување на стручна работна сила.

Поопширни информации може да се најдат на веб страницата на Амбасадата на СРГ.   
Овде ќе ги најдете одговорите во врска со доселувањето на стручни лица и стекнување на работен однос во Германија според новиот Закон за доселување на стручни лица.

https://skopje.diplo.de/mk-mk/service/visa-einreise/-/2308250