Германскиот јазик како да им е мајчин www.tera.mk

Германскиот јазик како да им е мајчин

Три основни, две средни и едно приватно училиште преку презентации, сценирања и литературно читање го одбележаа 22 годишното активно постоење на Здружението за македонско – германска соработка, работеа заедно со своите наставници и професори за најважните личности од германското јазично говорно подрачје.

www.tera.mk