членови

Статистика на бројот на членови на ЗМГПС Битола од основањето до 2009 год.

849