Otvaranje na kabinetskata laboratorija po germanski jazik na Pedagoskiot fakultet, donacija od Bavarija preku g-din Franz Werner 12.1999 (2 of 7)1