Category Archives: основање на здружението

надзорен одбор

Членовите на надзорниот одбор на Здружението за македонско-германско пријателство и соработка Битола се:                                                      Лазаревски Ѓорги               Илиев Драги               Ристевски […]

Read More

претседателство

СЕ ЗАБЛАГОДАРУВАМЕ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ГЕРМАНСКИ-МАКЕДОНСКИ ОДНОСИ СКОПЈЕ И ЛИЧНО НА ГОСПОДИНОТ ПРОФ. Д-Р ПЕТЕР РАУ ЗА НЕУМОРНОТО ЗАЛАГАЊЕ ЗА ГЕРМАНСКИОТ ЈАЗИК ВО БИТОЛА. ТОЈ ПОМАГАШЕ ПРИ ОСНОВАЊЕТО НА ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА МАКЕДОНСКО-ГЕРМАНСКО ПРИЈАТЕЛСТВО И СОРАБОТКА БИТОЛА.ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО ПРИ ФОРМИРАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО: ПРЕТСЕДАТЕЛ: ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВАПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ: ГОЦЕ ПАЧОВСКИ, ЛЕНЧЕ ИСКОВАСЕКРЕТАР: ЛИЛЈАНА КОЛЕВСКАКНИГОВОДИТЕЛ: ВИОЛЕТА РИСТЕВСКАЧЛЕНОВИ: ЕВДОКИЈА ГАЛОВСКА, ВАСКО КОВАЧЕВСКИ, ЃОРЃИ ЛАЗАРЕВСКИ, ПАНДЕ МОНОЈЛОВ, НИКОЛЧЕ ШУЛЕВСКИ  И СНЕЖАНА РИСТЕВСКА  

Read More

основачко собрание

На ден 23.11.1996 година во малата сала при Домот на културата се одржа основачкото собрание на Здружението за македонско-германско пријателство и соработка – Битола на кое присуствуваа над 100 гости.Основачкото собрание беше организирано од страна на иницијативниот одбор. Свечениот чин на основањето на здружението го збогатија со своето присуство претставници на Амбасадата на СР Германија, […]

Read More